HỢP ĐỒNG CHO THUÊ XE

Số 60 Nguyễn Trãi, Khu phố 7, Tp Tây Ninh

0976911929

0976911939

HỢP ĐỒNG CHO THUÊ XE

Ngày đăng: 07/10/2023

  HỢP ĐỒNG THUÊ XE

  BÊN A: (BÊN CHO THUÊ) CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI NAM TN

  Địa chỉ: 60, Nguyễn Trãi, KP7, Phường 3, Tp. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

  Đại diện: Đàm Trọng Hoàng. Sinh ngày: 22/08/1985

  CMND/CCCD: 072085007987

  Nơi cấp: Cục Cảnh Sát

  Hộ khẩu thường trú: Số 71, Tổ 2, ấp Tân Xuân, xã Tân Phú, huyện Tân Châu, tỉnh

  Tây Ninh.

  Sau khi bàn bạc, thỏa thuận, hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng thuê xe với các điều

  khoản sau:

  BÊN B: (BÊN THUÊ)

  Họ và tên: ........................................................................Sinh năm:...............................

  CMND/CCCD:................................................................Ngày cấp:...............................

  Nơi cấp: ...........................................................................ĐTDĐ: ...................................

  Hộ khẩu thường trú: ........................................................ ...............................................

  ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

  Bên A đồng ý thuê của bên B thuê 01 (một) xe ô tô.

  + Hãng xe: ......................................................................................................................

  + Năm sản xuất (đời xe): ................................................................................................

  + Biển số kiểm soát: .......................................................................................................

  Xe trong tình trạng sử dụng tốt (Đã đăng kiểm) trong thời điểm bàn giao cho bên

  thuê.

  ĐIỀU 2: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG

  - Giá thuê xe là: ...............................................................đồng/tháng

  (Bằng chữ: .......................................................................)+ Giá trị hợp đồng trên được tính dựa trên số km sử dụng: Trong vòng 01 tháng bên

  B không được sử dụng vượt quá 9.000 km. Số km chạy vượt hàng tháng sẽ được tính

  phí cụ thể như sau: 1.000.000 đồng/tháng đối với 1.000 ktn tăng thêm. Bên B không

  được sử dụng vượt quá 9.000 km/tháng trong mọi trường hợp. Số km chạy vượt quá

  sẽ được thống kê từng tháng hoặc bình quân của quý (03 tháng liên tiếp). Giá trên

  chưa bao gôm 10% thuê VAT nếu phát sinh.

  - Bên B sê thanh toán cho Bên A .......... tháng 01 lần, bằng hình thức tiền mặt hoặc

  chuyển khoản.

  ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

  3.1. Trách nhiệm của hên A:

  - Giao xe và toàn bộ giấy tờ liên quan đến xe ngay sau khi Hợp đông có hiệu lực và

  Bên A đã thanh toán tiền thuê xe…….. tháng đầu tiên. Giấy tờ liên quan đến xe gồm:

  Giấy đăng ký xe (bản photo công chứng), giấy kiểm định (bản gốc), giấy bảo hiểm xe

  (bản gốc).

  - Chịu trách nhiệm pháp lý về nguồn gốc và quyền sở hửu của xe.

  - Bên A và bên B thống nhất mua chung bảo hiểm xe, bảo hiểm than vỏ, chi phí thay

  dầu định kỳ và đăng kiểm xe cho các lần kế tiếp trong thời hạn hiệu lực của Hợp

  đồng. Chi phí mua cho các lần kế tiếp được chia đỏi cho cả hai bên, mỗi bên chịu một

  nữa của chi phí trên.

  - Bên A có trách nhiệm hỗ trợ bên B trong việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý để

  đăng ký xe đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng hình thức Uber car, Grab car.

  3.2. Trách nhiệm, quyển hạn của hên B:

  - Chịu mọi trách nhiệm khi xảy ra các tai nạn giao thông, bồi thường thiệt hại khi xảy

  ra tai nạn giao thông trong thời hạn sử dụng xe của Bên A trong quá trình kinh doanh

  hoạt động vận tải dưới mọi hình thức.

  - Thanh toán tiền xe cho bên A đúng hạn.

  - Khi xảy ra các rủi ro trong qưá trình kinh doanh Bên B chủ động xử lý, giải quyết

  và thông báo cho Bên A phối hợp xử lý các phát sinh (nêu có).

  - Các khoản thuê, phí, lệ phí mà Bên B tham gia kinh doanh trực tiếp tại Hợp tác xã

  vận tải……………………………..theo hợp đồng số:……………………………do bên B có trách nhiệm thanh toán theo đúng quy định của nhà nước hiện hành

  ĐIỀU 4: HIỆU LỰC: HỢP ĐỒNG

  - Thời hạn hợp đồng là ........................................ Hợp đồng có giá trị từ ngày .....

  tháng……. năm 202... đến hết ngày……tháng……năm 202...

  - Nếu một trong hai Bên, bên nào muốn chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn thì phải

  thông báo cho Bên kia trươc ít nhất 01 tháng.

  ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

  - Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có đề nghị điều chỉnh thì phải thông báo

  cho nhau bằng văn bản để cùng bàn bạc giải quyết.

  - Hai bên cam kết thi hành đúng các điều khoản của hợp đồng, không bên nào tự ý

  đơn phương sửa đổi, đình chỉ hoặc hủy bỏ hợp đồng. Mọi sự vi phạm phải được xử lý

  theo pháp luật.

  - Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký và coi như được thanh lý sau khi hai bên thực

  hiện xong nghĩa vụ của mình và không còn bất kỳ khiếu nại nào.

  - Hợp đồng được lập thành 02 (Hai) bản có giá trị pháp lý như nhau. Bên A giữa 01

  bản, Bên B giữ 01 bản

  Zalo
  Map
  Hotline